Opinie o AUTOFIXER
logo opineo
4,9
"Dzięki Autofixer zaoszczędziłem kilkaset złotych na remoncie samochodu. Polecam w 100% " Mirosław
autofixer.com
Masz pytania? Zadzwoń:
Kategorie
0
0,00 zł

Polityka prywatności

Informacja odnośnie przetwarzania danych przez www.autofixer.com

Przeczytaj dokładnie poniższy dokument ponieważ określa ona Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityk tę przygotowaliśmy w oparciu o przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Za przetwarzanie Twoich danych odpowiada Autofixer będąc tak zwanym administratorem danych osobowych. Nasza formalna, oficjalna nazwa to TEL. 732 080 952 Autofixer.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowe (21-400), przy ul. Stanisława Staszica 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000907364 („My”, „Autofixer”).

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli jesteś Klientem i zawierasz z nami umowę sprzedaży:
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, żeby realizować zawartą z nami umowę sprzedaży na co składa się: złożenie zamówienia, dokonanie płatności i dostarczenie zamówienia. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Ponadto, w związku z tą umową przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów dokonania rozliczeń, wystawiania faktur, prowadzenia księgowości i dokonywania sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń. Wszystkie cele przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
  Podanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. 
  Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Jeżeli jesteś użytkownikiem naszego sklepu, który założył konto:
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci założenia konta w naszym sklepie, zarządzania tym kontem, w tym, dokonania płatności za zamówienia i przeglądanie historii zamówień. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów dokonania rozliczeń, wystawiania faktur, prowadzenia księgowości i dokonywania sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń. Wszystkie cele przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
  Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Jeżeli składasz reklamację na produkt zakupiony w naszym sklepie
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci założenia reklamacji na produkty kupione w naszym sklepie. Dla celów rozpoznania reklamacji będziemy przetwarzać Twoje dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeżeli kontaktujesz się z nami przez infolinię lub biuro obsługi klienta
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami przez naszą infolinię lub biuro obsługi klienta. W ramach tego kontaktu możesz złożyć zamówienie, co powoduje, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
  Ponadto, jeżeli kontaktujesz się z naszą infolinią lub biurem obsługi klienta przez telefon, możemy nagrywać rozmowy w celu poprawy jakości obsługi klientów. Będziemy przetwarzać Twoje dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Informacje wspólne
  Przetwarzamy dane osobowe również dla celów:
  - monitorowania sposobu korzystania z naszego sklepu,
  - przewidywania zapotrzebowania na nasze usług, w szczególności w celu odpowiedniego przygotowania naszych serwerów i witryn na przewidywane zapotrzebowanie,
  - przeciwdziałania nadużyciom i zapobiegania oszustwom,
  - ciągłego rozwijania naszego sklepu,
  - dostosowania naszej oferty do potrzeb i zainteresowań poszczególnych klientów i odwiedzających nasz sklep,
  - informowania naszych użytkowników o zmianach w sklepie, w tym o zmianach w Regulaminach i Polityce prywatności. 
  Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych w powyższych celach jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Autofixer Twoich danych osobowych:

 • Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
 • Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).
 • Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
 • Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
 • Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Autofixer z klientem. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne poniżej:

Cele przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
Złożenie i realizacja zamówieniaBędziemy przetwarzać dane osobowe od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji, a po jego realizacji będziemy przechowywać dane przez 6 lat.
Informacje technologiczne i statystyczneBędziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
MarketingBędziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.
Reklamacje Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.
Nagrania rozmówBędziemy przetwarzać nagrania rozmów do 12 miesięcy od dnia rozmowy.


Czy przekazujemy Twoje dane innym podmiotom?
W ograniczonym i niezbędnym zakresie ujawniać dane osobowe:

 • Firmom, które świadczą na naszą rzecz różne usługi jak obsługę serwerów, dostarczanie rozwiązań IT czy doradztwo biznesowe,
 • Firmom kurierskim,
 • Kancelariom prawnym i firmom audytorskim,
 • Bankom lub operatorom płatności.

 

Poniżej znajdują się wszystkie klauzule związane z ochroną danych osobowych występujące w naszym sklepie:

Newsletter

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego autofixer.com (zwanego dalej: „Sklepem”), którzy dokonali zapisu na usługę newsletter, przez podmiot prowadzący Sklep.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie (21-400) Stanisława Staszica 24 (dalej: „Autofixer”).
Jakie dane będziemy przetwarzać?
Aby zapisać się na usługę newsletter, musisz podać nam Twój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Dodatkowo, oferujemy Ci możliwość otrzymywania newslettera uzupełniającego w postaci SMS. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twój numer telefonu podany podczas zapisu na newsletter. Numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości SMS zawierających w szczególności przypomnienie o specjalnych ofertach i promocjach, które znajdują się w przekazywanym drogą mailową newsletterze. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu otrzymywania wiadomości SMS.
Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. akceptacja regulaminu usługi newsletter.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu, dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze.
Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Twoje dane przechowywać będziemy do momentu rezygnacji przez Ciebie z usługi newsletter lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę lub zrezygnować z usługi newsletter. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu odwołania zgód marketingowych lub rezygnacji z usługi newslettera możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail info@autofixer.com.

W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?
W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na stronie https://autofixer.com/ochrona-danych-osobowych
Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail iod@autofixer.com

Rejestracja

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego autofixer.com(zwanego dalej: „Sklepem”) przez podmiot prowadzący Sklep.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie (21-400) Stanisława Staszica 24 (dalej: „Autofixer”).
W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe zbieramy podczas:
1) dokonywania rejestracji w Sklepie (zakładania konta);
2) korzystania z funkcjonalności konta;
3) składania zamówienia (zarówno podczas korzystania z Twojego konta, jak i bez rejestracji);
4) realizacji procedury zwrotu towaru;
5) dokonywania zapisu na usługę newsletter;
6) korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu.
Dokonywanie rejestracji w Sklepie
Dla dokonania rejestracji w Sklepie musisz podać swoje imię, płeć oraz adres e-mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Sklepie przez Autofixer.

Administrator umożliwia utworzenie konta w Sklepie przy wykorzystaniu konta, które posiadasz w portalu Facebook. Jeśli skorzystasz z tej opcji, na potrzeby rejestracji i dalszego prowadzenia konta w Sklepie, pobierzemy automatycznie z Twojego konta na Facebooku udostępnione publicznie dane obejmujące imię, nazwisko i adres e-mail, a także inne dane, które zostaną przekazane nam przez Facebook. O rodzaju przekazanych danych powinien poinformować Cię administrator portalu społecznościowego Facebook.

Administrator umożliwia utworzenie konta w Sklepie przy wykorzystaniu konta Google. Jeśli skorzystasz z tej opcji, na potrzeby rejestracji i dalszego prowadzenia konta w Sklepie, pobierzemy automatycznie z Twojego konta Google udostępnione publicznie dane obejmujące imię, nazwisko i adres e-mail, a także inne dane, które zostaną przekazane nam przez Google. O rodzaju przekazanych danych powinien poinformować Cię administrator Google.
Korzystanie z funkcjonalności konta:
Tworząc funkcjonalności konta, które założysz na stronie Sklepu, dla Twojej wygody przewidzieliśmy możliwość zapisania danych do wysyłki oraz danych do faktury, które wykorzystywane będą przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień (w zakładce Moje Adresy https://autofixer.com/client/addresses Dane do wysyłki obejmują:
a) nazwisko,
b) adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

zaś dane do faktury:
c) oznaczenie firmy,
d) adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zapisanie danych w zakładce Moje Adresy jest całkowicie dobrowolne.
Składanie zamówienia
Jeśli przed złożeniem zamówienia nie zapisałeś danych do wysyłki ani danych do faktury, składając zamówienie uzupełnić będziesz musiał/a dane do wysyłki obejmujące:
a) imię i nazwisko;
b) adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) numer telefonu;
d) adres e-mail.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, uzupełnić będziesz musiał/a także dane do faktury:
a) oznaczenie firmy,
b) adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Powyższe dane podać musisz także, jeśli dokonujesz zakupów bez rejestracji.
Podanie danych na tym etapie jest dobrowolne, jednak w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail niezbędne dla złożenia i zrealizowania zamówienia; jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, niezbędne jest także wskazanie firmy, adresu oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej.
Podczas składania zamówienia jako zarejestrowany użytkownik, będziesz mógł/mogła także zapisać dane do wysyłki i dane do faktury na potrzeby przyszłych zamówień – na takich samych zasadach, jak opisaliśmy to we fragmentach niniejszej informacji dotyczącej korzystania z funkcjonalności konta.
Procedura zwrotu towaru
Jeśli będziesz chciał/a zwrócić dostarczony Ci towar, wypełnić będziesz musiał/a formularz obejmujący następujące dane: imię, nazwisko, kod produktu oraz nr konta. Formularz ten wysłać będziesz musiał/a nam wraz ze zwracanym towarem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury zwrotu.
Dokonywanie zapisu na usługę newsletter
Zarówno podczas rejestracji, składania zamówienia, jak i bezpośrednio na stronie głównej Sklepu dokonać możesz zapisu na usługę newsletter, w którym informować będziemy Cię o naszej ofercie, w tym nowościach oraz promocjach. Na potrzeby wysyłki newslettera przetwarzać będziemy Twój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Dodatkowo, oferujemy Ci możliwość otrzymywania newslettera uzupełniającego w postaci SMS. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twój numer telefonu podany podczas zapisu na newsletter. Numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości SMS zawierających w szczególności przypomnienie o specjalnych ofertach i promocjach, które znajdują się w przekazywanym drogą mailową newsletterze. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu otrzymywania wiadomości SMS.
Korzystanie z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu, jak np. chat, infolinia czy poczta elektroniczna
Dla Twojej wygody stworzyliśmy następujące kanały umożliwiające kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

a. poczta elektroniczna (adres e-mail: info@autofixer.com);
b. chat na Stronie Sklepu;
c. formularz kontaktowy na Stronie Sklepu;
d. infolinia pod numerem +48 257 888 989

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Aby skorzystać z chatu dostępnego na Stronie, będziesz musiał/a podać nam swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Przetwarzać możemy też inne dane, które przekażesz nam w związku ze zgłoszeniem.

Aby skorzystać z formularza dostępnego na Stronie, będziesz musiał/a nam podać imię, adres e-mail oraz numer telefonu. Przetwarzać możemy też inne dane, które przekażesz nam w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzaniu podlegać będzie Twój numer telefonu, nagranie Twojego głosu oraz ewentualnie inne dane, które udostępnisz nam w trakcie rozmowy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku:
a) formularza kontaktowego – w zakresie obejmującym dane, które trzeba podać przy korzystaniu z formularza, niezbędne dla dokonania zgłoszenia;
b) chatu na Stronie – niezbędne dla dokonania zgłoszenia;
c) gdy zgłoszenie ma związek z dokonanym zamówieniem, dla rozpatrzenia tego zgłoszenia niezbędne może być podanie Twoich danych identyfikacyjnych (jeśli podanie tych danych nie jest wymagane z uwagi na zastosowany kanał kontaktu) oraz numeru zamówienia.
Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane podane na etapie rejestracji konta
Dane niezbędne dla założenia i prowadzenia konta przetwarzać będziemy w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).
Dane podane podczas korzystania z funkcjonalności konta
Dane te przetwarzać będziemy w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania z funkcjonalności prowadzonego przez nas dla Ciebie konta (a zatem w celu realizacji zawartej między nami umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jak również w toku procesu składania oraz realizacji składanych przez Ciebie w przyszłości zamówień. Podstawą przetwarzania jest Wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane podane podczas składania zamówienia
Dane te przetwarzać będziemy:
a) w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Wykonanie Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”);
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autofixer (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących nam w stosunku do Twojej osoby, obrony przed roszczeniami, które Ty możesz do nas skierować, jak również dochodzenia oraz obrony przed wzajemnymi roszczeniami Autofixer oraz podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi kurierskie.
Dane podane na potrzeby procedury zwrotu towaru
Dane te przetwarzać będziemy w celu realizacji procedury zwrotu zamówionego przez Ciebie towaru. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Nasz prawie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na konieczności zapewnienia realizacji zwrotów zgodnie ze stosowaną przez nas polityką zwrotów. Jeśli dokonasz zwrotu w ustawowym terminie na odstąpienie od umowy zawartej na odległość podstawą przetwarzania będzie obowiązek prawny.
Dane podane w celu zapis na usługę newsletter
Dane te przetwarzać będziemy w celach marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. akceptacja regulaminu.
Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych przez nas kanałów kontaktu
Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku będzie rzetelne Wykonanie umowy , tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad funkcjonowania Sklepu.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych:
a) podanych na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, a jeśli dane te wykorzystujemy do realizacji zamówienia – także podmioty wskazane w lit. b poniżej;
b) podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie; w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu płatności odbiorcą danych może być także operator płatności lub operator pocztowy;
c) podanych w ramach procedury zwrotu towaru są: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie, bank;
d) podanych w celu zapisu na usługę newsletter są: podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu e-mail marketingu;
e) podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej.
Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy:
a) dane podane na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta - przez okres prowadzenia dla Ciebie konta, a także po jego usunięciu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
b) dane podane na etapie składania zamówienia oraz w ramach procedury zwrotu towaru - do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
c) dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu:

 1. jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem:
  1. w przypadku infolinii – przez okres 2 miesięcy od odbycia rozmowy;
  2. w pozostałych przypadkach – przez okres 2 lat
 1. jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem – do czasu upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do nas;

d) dane podane w celu zapisu na usługę newsletter - do momentu rezygnacji przez Ciebie z usługi newsletter lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych we wskazanych formach (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.Możesz się z nami skontaktować w celu usunięcia Twoich danych z bazy newsletter pod adresem e-mail info@autofixer.com.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?
W związku z korzystaniem przez nas z social mediów, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom takich portali jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym. Dlatego też, Twoje dane mogą być przekazywane do krajów trzecich poza obszarem UE, w szczególności do krajów gdzie są utrzymywane usługi dostawców social mediów oraz usługi dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.

Jeśli chciałbyś uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktuj się z nami pod adresem
info@autofixer.com.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na stronie https://autofixer.com/ochrona-danych-osobowych.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail iod@autofixer.com.

BOK - infolinia

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego pl.autofixer.com (zwanego dalej: „Sklepem”) za pośrednictwem infolinii przez podmiot prowadzący Sklep.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie (21-400) Stanisława Staszica 24 (dalej: „Autofixer”).
Jakie dane będziemy przetwarzać?
Za pośrednictwem infolinii przetwarzać będziemy Twój numer telefonu, nagranie Twojego głosu, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści rozmowy.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak gdy zgłoszenie ma związek z dokonanym zamówieniem, dla rozpatrzenia tego zgłoszenia niezbędne może być podanie Twoich danych identyfikacyjnych oraz numeru zamówienia.
Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autofixer (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad naszego funkcjonowania.

Możemy kontaktować się z Tobą, w celu poznania Twojej opinii na temat zakupionych u nas produktów/świadczonych przez nas usług, w ramach prowadzonego badania satysfakcji Klienta. Wykorzystujemy w tym celu udostępniony nam numer telefonu. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych są: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze.
Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Twoje dane przechowywać będziemy:
a) jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem – przez okres 2 lat
b) jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem - do czasu upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do nas.

Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?
W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na stronie https://autofixer.com/ochrona-danych-osobowych.
Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail iod@autofixer.com

BOK - email

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego pl.autofixer.com (zwanego dalej: „Sklepem”) za pośrednictwem poczty elektronicznej przez podmiot prowadzący Sklep.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie (21-400) Stanisława Staszica 24 (dalej: „Autofixer”).
Jakie dane będziemy przetwarzać?
Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, adres IP, Twoje dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak gdy zgłoszenie ma związek z dokonanym zamówieniem, dla rozpatrzenia tego zgłoszenia niezbędne może być podanie Twoich danych identyfikacyjnych oraz numeru zamówienia.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autofixer (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad naszego funkcjonowania.

Twój adres IP będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autofixer. Nasz prawnie uzasadniony cel to zapewnienie ciągłości funkcjonowania skrzynki e-mail poprzez ustawienie filtrów antyspamowych.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej,
Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Twoje dane przechowywać będziemy:
a) jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem – przez okres 2 lat,
b) jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem - do czasu upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do nas,
c) adres IP – usuwamy niezwłocznie po przejściu wiadomości przez filtr antyspamowy.

Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?
W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków oraz poczty Gmail Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na stronie https://autofixer.com/ochrona-danych-osobowych.
Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpłynęły.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail iod@autofixer.com